dilluns, 14 de desembre de 2015

Disseny i creació de materials educatius 

És necessària una font digital per a poder crear els materials i s'hauria de fomentar l'us i la creació d'aquests.

Hi ha diverses tipologies d'estudiants que poden aprofitar aquesta forma d'aprenentatge ja que, com que aprenen de maneres diferents, necessiten utilitzar diferents mètodes.


 • Doer: assimila per mitjà de la pràctica. Aquest necessitarà fer molts exercics per a aprendre.
 • Feeler: treballa des de la motivació, des del sentiment, enllaça el que sent. Aquest necessitarà ser estimulat per a aprendre.
 • Thinker: apren des de la lògica i la raó, busca el perque. Aquest aprendrà gràcies a la seva curiositat i ganes d'aprendre
 • Observer: Aprén a través de imatges i vídeos.


Abans de dissenyar també necessites definir les preguntes clau del recurs que crearàs:

 • What: que`vols que els alumnes aprenguin, que faré servir per a crear els materials d'aprenentatge.
 • Who: qui ens facilitat la informació, els continguts, etc.
 • Mètode: si vols que l'aprenentatge estigui basat en alguna cosa.
 • Logística: els recursos materials i infraestructures que faràn servir els alumnes i nosaltres.


Nosaltres pensem que la creació de material per part del professorat es molt beneficiós per als alumnes ja que, si veuen que un professor domina perfectament el recurs que està fent servir i és entretingut per ells aprenen divertint-se.
Per exemple, al seminari vam haver de crear un recurs i mostrar-lo davant de tota la classe. Nosaltres tenim 18 anys o més i tots ens vam entretenir quan contestavem les preguntes dels altres grups, si ens ha divertit a nosaltres causarà el mateix efecte amb els nens petits.
Harien de passar 2 factors per a que el professorat més envellit comencés a crear material: primer que sapiguin utilitzar el material tecnològic i segon que tinguin ganes de canviar el seu mètode d'aprenentatge per que els alumnes aprenguin més. La primera és poc probable que passi ja que s'haurien d'impratir cursets a aquestes persones i no és viable, la segona menys ja que això obligaria als professors a reconèixer que la manera com han ensenyat tota la vida no era la correcta.
Nosaltres creiem que fins que les noves generacions, és a dir, els que ja hem nascut en la època de la informació i les noves tecnologies no dirigim centres i classes això no canviarà.

Vídeo

En el video ens parla dels OER, recursos educatius oberts. Ens posa l'exemple d'un nen què no pot desenvolupar el seu màxim potencial ja que ha d'estudiar amb llibres molt desactualitzats, la seva professora no els permet la creativitat i els ensenya coses que s'han demostrat que ja no són certes.

Gràcies als OER, ell podria estudiar informació actualitzada, i desenvolupar les seves capacitats fins al límit i fins i tot aconseguir els seus somnis.

Nosaltres creiem que aquests recursos són un material molt positiu ja que sempre poden estar actualitzats, tothome els pot fer servir gratuitament, funcionen en diverses plataformes, etc... D'aquest fet se'n ha adonat molta gent i per això cada cop s'utilitzen menys llibres a moltes aules però hauràn de passar molts anys i molts factors per a que substitueixin als llibres.

dimarts, 24 de novembre de 2015

Reflexió Flipped Classroom

En aquest model veiem aspectes positius i negatius:

Positius
 • Per una part, creiem que és un mètode que dóna autonomia a l'alumne i el fa part activa del procés educatiu.
 • Classes més dinàmiques i ensenyament entre iguals per part dels companys, el professor no és el líder, només és un guia que facilita que aquest procés es realitzi amb èxit.

Negatius
 • Mètode en el qual fa falta un compromís per part de l'alumnat per què sigui efectiu.
 • Segons les edats, creiem que és dotar de molta responsabilitat a l'alumnat.
 • És un mètode en el qual l'alumnat ha de dedicar moltes hores, no només a l'aula sinó fora d'ella. Creiem que no només s'aprèn a l'escola i aquest sistema implica dedicar moltes hores que es podrien dedicar a la interacció social, oci o esport que també és positiu pels joves.

Reflexió sobre la seguretat a internet

A la classe anterior vam haver de resumir diversos apartats que tractaven sobre la seguretat a internet. Primer resumirem els continguts rebuts a classe.

Que entenem per ciberassetjament? Quan algú rep agressions d'altres mitjançant suports virtuals.
Hi ha diverses variants, ciberbullying, goroming (aconseguir favors sexuals d'un menor mentre intentes guanyar-te la seva confiança), etc... 

Diverses característiques del ciberassetjament entre alumnes:
-És indirecte i anònim, té un potencial de difusió molt gran, si surt a la llum l'agressor es pot fer passar per la víctima...

Hi ha diverses estratègies per portar a terme aquesta conducta: provocació incendiària, fustigació, denigració, assetjament públic, exclusió social, difamació, suplantació de la identitat, sexting, extorsió...

També hi ha indicadors de coneixement per detectar qui està rebent aquest: físics, conductuals, per parts dels companys, emocionals.

A part d'haver-hi diverses lleis que penalitzen aquestes conductes també hi ha mesures que podem prendre com a educadors: mesures de control, responsabilitats, correctores, educatives...

Actuacions que hem de portar a terme: tolerància zero cap a aquesta conducta, rebutjar, fer que els alumnes es protegeixin entre ells, treballar guies de prevenció.

S'ha de parlar amb les famílies immediatament se'n té constància per que donin recolzament moral al seu fill, posin denúncies si va a més o no para, etc...

Als alumnes que reben o han rebut ciberassatjament es bo que se'ls faci un seguiment per part del centre, que els professors assessorin i millorin la seva autoestima.


Tant si som companys de la víctima com si no, no podem tolerar aquestes conductes a les aules ni en cap lloc. Lo millor que es pot fer sempre es trobar a la persona que està fent l'abús a la víctima i avisar-lo de que pari, si continua denunciar. Actualment no és pot parar res que s'hagi fet viral a internet ja que un cop ho treguis de la línea, només que una persona tingui una còpia en possessió, pot tornar a ressorgir en poc temps Desgraciadament contra això no hi ha res a fer i no canviarà ja que per eliminar aquesta còpia es necessari envair la privacitat d'algú altre.

dimarts, 10 de novembre de 2015

Story Telling

A classe vam dissenyar el nostre StoryTelling a partir de la seva funció principal, la importància de l'anglès.

Les idees van anar sortint amb fluïdesa. I amb uns 15 min aproximadament, ja vam tenir llest un esbós en brut i totes les idees principals.

Distribució de les vinyetes


1. Why is english lenguage important?

Per què és important l'anglès? Volíem fer una introducció sobre la temàtica principal del treball.


2. Mapa mundial

Al segle XXI, la globalització és fonamental per a poder comunicar-nos, tant a escala social, com econòmica. La llengua vehicular per a fer-ho és l'anglès, tot i que no és la que més es parla.


3. Idioma tecnològic

La majoria de softwares o estudis tecnològics estan redactats en anglès.


4. Idioma didàctic

La majoria de treballs i recerques a les bases de dades més important utilitzen l'anglès com a llengua principal.


5. Interculturalitat

L'anglès facilita la comunicació entre cultures o països diferents, ja que gramaticalment i sintàcticament és senzill d'aprendre i de parlar. Facilita la comunicació, gràcies en part a la colonització, on es parla anglès d'una punta del món a l'altre.


6. Conclusió

Volíem fer un repàs de les idees explicades per concloure el treball.Identitat digital

- La Identitat Digital: impacte en el procés educatiu i implicacions personals.

Primer de tot hauríem d ‘entendre que entenem per Identitat Digital? La Identitat Digital és el que nosaltres deixem veure els altres a internet, les nostres aficions, gustos preferències o recerques a la web, no solament a partir de les xarxa socials sinó a través de tot el nostre historial a la xarxa.

La nostra “petjada a internet” va des de una ” simple fotografia que ens puguin etiquetar sense el nostre consentiment un amic nostre, com una compra d ‘una entrada per un concert de música, a un comentari etc...

Ara per ara la nostra imatge digital la que projectem. És la primera recerca que pot tenir qualsevol persona de nosaltres a qualsevol part del món.

Cal fer la reflexió que vivim en un món globalitzat, on la recerca d ‘informació a la web es costant. Internet forma part de la vida del 90% de les persones d'aquest món, per tant no es pot viure el marge del progrés no pretendre tenir identitat digital, per tant és la nostra veritable carta de presentació a trobar feina, interactuar amb persones …

Per tant com a futurs educadors, sigui en els vessants de (professors, educadors socials pedagogs) la nostra imatge a la xarxa pot indicar el tipus de persones que som, a partir d ‘un simple clic. Si tenim una bona imatge, que errada uns valors ètics, morals pot ser un factor fonamental en la nostra consecució d’èxit, DONEM EXEMPLE

Dintre un procés educatiu que es el primer que hauríem de fer? El Primer de tot consternar-nos que realment hi ha una repercussió a internet dels nostres actes, fer veure els alumnes que un clic els pot implicar afiliar-se a unes opinions, a uns ideals, o a ser partidaris d’actituds benevolents... No els hem de ficar por el cos, sinó reivindicar-nos que qualsevol informació fotografia contingut pot ser utilitzat en un futur a la nostra contra o donar una imatge que potser a la realitat no donem, però que a internet si, això es un problema.
Un vídeo com “ the take this lollipop” pot fer reflexionar a qualsevol...


(Take this lollipop, una mirada qualsevol, d’una persona qualsevol..., una mirada d’un ulls cap al fènomen d’internet...)

Però gràcies a internet aquesta interconnexió entre persones de tot el món, s'entreveuen uns coneixements a partir d'experiències, bibliografies, blogs, Apps poden ser una eina per interactuar entre alumnes incrementar el coneixement dels alumnes. 

En resum el nostre objectiu es saber filtrar la informació correcta, de qualitat perquè l’alumne aconsegueixi ampliar coneixements o reforçar-los. A partir de tesis o informacions contrastades verificades per nosaltres com a docents de l’educació.dilluns, 9 de novembre de 2015

Dispositius mòbilsGràcies a les noves tecnologies materials educatius com les enciclopèdies, diccionaris, llibres de text, pissarres de guix, plafons s'aconseguit que sigui més universal, és a dir, que una persona amb uns recursos mínims puguin accedir-ne.

És important que els professionals que tingui nocions per utilitzar el material i saber ensenyar-ho als seus alumnes.

Exemples reals de com aplicar-les amb èxit:

Pedagogia hospitalària: els dispositius mòbils faciliten que l'alumne pugui continuar els continguts curriculars, a través d'aplicacions a portàtils o tàblets, a més pot comunicar-se mitjançant vídeo trucades amb l'aula ordinària.

Escoles no presencials: en zones on la distància no permet acudir presencialment a l'aula els dispositius mòbils permeten que els alumnes segueixin les classes, a través d'un Moodle o algun tipus de plataforma educativa i mitjançant vídeo trucades amb un professional educatiu. Un inconvenient seria la falta de relacions socials amb la resta de companys.dilluns, 28 de setembre de 2015

Els 10 manaments del professor.

En aquest post ens agradaria compartir el que hauria de fer un professor per a convertir-se en un bon professor.
Creiem que totes són importants però la que considerem més important és la última. El fet de treballar en equip amb els altres professors i tenir-hi una relació amistosa et pot ajudar en moltes ocasions ja que tu pots destacar en un àmbit com a docent però probablement en un altre camp destacarà un altre mestre i li hauràs de demanar consell per a poder ser més apte.